HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn cài đặt eScan ( Installation )

Việc cài đặt eScan từ đĩa CD được thực hiện theo các bước sau ( cài đặt từ file đã download về, vui lòng coi phần cuối bài này ) :

Bước 1 : Kiểm tra lại hệ thống của bạn đã cài chương trình diệt virus nào chưa, nếu có rồi bắt buộc bạn phải gỡ bỏ nếu không sau khi cài hệ thống của bạn có thể sẽ có nhiều rắc rối hoặc không sử dụng được.

Bước 2 : Cho đĩa CD vào, chương trình sẽ tự khởi động hoặc bạn browse vào thư mục CD và chạy autorun.exe, màn hình tiếp theo sẽ hiện ra  
Bước 3 : Chọn Accept, ra màn hình tiếp theo 


 

Bước 4 : Bạn phải chọn đúng sản phẩm mà bạn đã mua bản quyền, có 2 loại eScan AV ( AntiVirus ) và eScan ISS ( Internet Security Suit ). Nếu bạn chọn sai, bạn sẽ không kích hoạt được bản quyền và nhận thông báo lỗi “Error License Key”.


 

Bước 5 : Chọn Install


 

Bước 6 : Chọn ngôn ngữ, thông thường bạn sẽ chọn tiếng Anh


 

Bước 7 : Chấp nhận các điều khoản sử dụng phần mềm của eScan bằng cách chọn “I accept the agreement” và bấm Next


 

Bước 8 : Nếu bạn có nhu cầu thay đổi thư mục lưu trữ chương trình eScan thì bạn có thể thay đổi ở đây, nếu không bấm Next


 

Bước 9 : Thông báo cuối cùng trước khi khởi động cài đặt chương trình, bạn chọn Install để đồng ý


 

Bước 10 : Việc cài đặt có thể sẽ mất thời gian, bạn đợi cho tới khi màn hình tiếp theo hiện ra 


 

Bước 11 : Chương trình kiểm tra virus lần đầu tiên trên đĩa hệ thống, bạn có thể phải chờ 1 ít thời gian cho đến khi chương trình thực hiện xong và nhận được thông báo


 

Bước 12 : Chương trình đã được cài đặt xong, bạn nên cho boot lại máy bằng cách chọn Yes. Khi máy boot lại bạn sẽ nhận được thông điệp cám ơn từ nhóm eScan


 

Chương trình đã được cài đặt hoàn tất ! Tất cả hình ảnh sử dụng việc cài đặt eScan ISS, trong trường hợp bạn cài đặt eScan AV cũng ra tương tự, chỉ khác chữ AV thay cho ISS.

Cài đặt từ file download về : Khi download file bạn cũng cần phải chú ý download file đúng như bản quyền mà mình đã mua eScan AV ( AntiVirus ) hoặc eScan ISS ( Internet Security Suit ). 
Chú ý : file dùng cho eScan AV bắt đầu là aw…exe, file dùng cho eScan ISS bắt đầu iw…exe.
Trước khi chạy các file download về, chúng ta cũng phải bảo đảm hệ thống không có chương trình virus khác đang chạy ( bước 1 ), sau đó thực hiện tiếp từ bước 5 cho đến hết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Đăng ký bản quyền mới

Khi cài xong phần mền eScan AV hoặc ISS, bạn có thể chạy thử trong vòng 30 ngày, tùy vào lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, sau 30 ngày thì bạn phải kích hoạt bản quyền đã mua từ Nhà phân phối, thì chương trình mới cập nhật các phiên bản mẫu virus mới và tự cập nhật bản thân nếu có và như vậy sự hoạt động mới trở nên có hiệu quả.

Quy trình kích hoạt bản quyền : Khai báo số bản quyền, điền thông tin cá nhân, gửi cho eScan, eScan gửi mã kích hoạt, quy trình kết thúc khi chương trình nhận được mã kích hoạt.

Bước 1 : Khởi động chương trình eScan bằng cách click vào biểu tượng của eScan ở thanh bar menuBước 2: Chọn License Information, cửa sổ License Information sẽ cho ta biết thông tin khóa bản quyền, ngày hiệu lực hoặc nơi để chúng ta gõ thông tin bản quyền vào khi chương trình chưa được kích hoạt.Bước 3 : Gõ số bản quyền vào khi cửa sổ xuất hiện và bấm OK, cửa sổ thông tin bản quyền xuất hiện :Thông tin về số bản quyền ( license key ) và tình trạng đăng ký ( registration status )
Bước 4: Bấm nút Activate Now để tới cửa sổ tiếp theoBước 5 : Nếu bạn đã nhận mã kích hoạt từ eScan rồi, chọn I Have Activation Code, sau đó bạn điền mã kích hoạt đó vào ( có thể copy dãy mã số từ email và dán vào đây ), sau đó bấm OK chương trình sẽ hoàn thành việc kích hoạt.

Nếu bạn chưa có thì chọn Active NowBước 6: Trong cửa sổ thông tin cá nhân ( Personal Information ), điền các thông tin cá nhân của bạn vào, trong đó địa chỉ email là bắt buộc và là email bạn đang sử dụng. Sau đó bạn bấm NextBước 7: Trong cửa sổ phương thức đăng ký ( registration mode ), chọn email subcription YES, Purchase from : thinhlong, bắt buộc phải điền.
Sau đó lựa chọn một trong ba cách thức sau để đăng ký :

Online : đây là phương thực phổ thông nhất với điều kiện máy bạn đang kết nối với Internet, chương trình sẽ tự động cập nhật mã kích hoạt và gia hạn thời gian hiệu lực 1 năm tới cùng ngày bạn đăng ký ( nếu bản quyền của bạn là 1 năm )

Fax : là phương thức đăng ký khi bạn không truy cập internet mà vẫn muốn kích hoạt bản quyền chương trình eScan. Chương trình sẽ tạo ra 1 bản fax trong tập tin faxregister.txt, in file này ra và bản gửi tới văn phòng eScan hoặc Nhà phân phối gần nhất. Sau đó bạn sẽ nhận lại mã kích hoạt ( activation code ), và thực hiện các bước từ Bước 5

Email : Trong trường hợp bạn không online, nhưng vẫn truy cập internet vào lúc khác, chương trình sẽ tạo sẵn 1 email với các thông tin cá nhân và bản quyền gửi về địa chỉ register@mwti.net  , khi nào bạn kết nối internet, email sẽ được gửi đi và bạn sẽ nhận lại 1 email trong đó có mã kích hoạt, quay lại *** thực hiện các bước tiếp theo với mã kích hoạt mới nhận.

Bước 8 : Sau khi thực hiện các bước trên, quy trình kích hoạt bản quyền kết thúc, bạn sẽ nhận các thông tin về bản quyền trong cửa sổ tiếp theoLicense key : là số bản quyền đã mua từ nhà cung cấp
Activation code : mã kích hoạt từ eScan
Registration status : actived Trạng thái đăng ký đã kích hoạt
Contract Period : thời gian hợp đồng có giá trị 1 năm kể từ ngày đăng ký ( bản quyền 1 năm )

 

 

 

 

 

  
 

Đăng ký lại bản quyền eScan khi máy tính bị hư, mất...
Đôi khi bạn có nhu cầu kích hoạt lại bản quyền trên một máy vi tính mới do máy tính cũ của bạn bị mất, bị hư hoàn toàn hoặc nhu cầu chuyển bản quyền từ máy này sang một máy khác, lúc đó bạn phải Đăng ký lại bản quyền.

Thông thường khi bạn kích hoạt bản quyền, eScan ghi nhận mã số máy của bạn thông qua mã số kích hoạt. Khi bạn thay đổi máy tính, mã số kích hoạt này không có giá trị với máy tính mới, do đó bạn phải kích hoạt lại. Do bản quyền này đã được kích hoạt nên hệ thống sẽ không thể tự động tạo ra mã số kích hoạt bản quyền, do đó bạn phải gửi email cho chúng tôi thông báo về trường hợp này, chúng tôi kiểm tra lại, sẽ bỏ mã số máy cũ và nhập mã số máy mới, sau đó sẽ gửi lại cho bạn mã số kích hoạt mới để bạn kích hoạt chương trình.

Cụ thể như sau :

1. Thực hiện các bước trong “Kích hoạt bản quyền mới” tới Bước 7
2. Chọn phương thức đăng ký ( Registration mode ) bằng email, sau đó bấm Activate, máy sẽ tạo ra 1 email như hình dưới. Nếu chương trình email của bạn không kết hợp được với eScan để tạo ra email này, bạn có thể sử dụng phương thức đăng ký Fax, trong Bước 7 phần “Đăng ký bản quyền mới” để tạo ra file faxregister.txt có nội dung tương tự. Sau đó bạn sử dụng chương trình email khác như gmail. Yahoo… để gửi nội dung này đi với cùng địa chỉ register@escanav.com. Bạn thêm địa chỉ email info@thinhlong.vn vào và bấm send. eScan sẽ gửi lại cho bạn 1 file có chứa mã kích hoạt 60 ký tự.


3. Sau đó bạn thực hiện lại các bước trong “Kích hoạt bản quyền mới” đến Bước 5 và chọn “I Have Activation Code”, gõ mã số kích hoạt mới nhận ( 60 ký tự ), bấm Ok là hoàn thành quy trình đăng ký lại bản quyền.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng ký bản quyền kiểu nạp thẻ
 
Áp dụng trong các trường hợp máy tính bạn đã kích hoạt bản quyền và trong thời gian đang sử dụng, bạn có bản quyền mới và muốn kích hoạt luôn, thời gian còn lại của bản quyền cũ sẽ được cộng thêm thời gian bản quyền mới, tuy nhiên hệ thống chỉ cho phép thời gian cộng thêm cao nhất là 3 tháng. Ví dụ : bản quyền cũ còn 2 tháng, khi bạn kích hoạt bản quyền mới, chương trình sẽ có phép sử dụng trong 14 tháng, nếu bản quyền cũ còn 6 tháng, sau khi kích hoạt, thời gian sử dụng chương trình là 15 tháng.
 
 
 
Nhóm hỗ trợ eScan

0934.060.266 ( 24/7 trừ giờ ngủ )

Email : info@thinhlong.vn