NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA ESCAN

Giải thưởng của eScan

Chứng nhận của eScan 

Kết quả từ các tổ chức kiểm định

Giới thiệu các tổ chức kiểm định Anti-Virus uy tín trên thế giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả từ các tổ chức kiểm định

 

eScan nằm trong TOP 7 các phần mềm diệt virus trên thế giới ( 06/2012 )

eScan vượt qua thử nghiệm RAP tháng 6 năm 2012 của VB100 với thứ hạng cao ( 06/2012 )

eScan đạt giải thưởng cao nhất trong báo cáo kết quả của AV-Comparatives ( 03/2012 )

eScan đạt chỉ số cao trong thử nghiệm RAP mới nhất của VB100  ( 10/2011 )

eScan tiếp tục gặt hái các giải thưởng danh giá VB100 và AV-Comparative trong năm 2011 ( 10/2011 )

Kết quả đánh giá so sánh phần mềm eScan từ VB100 (6/2010)   ( 07/2010 )

eScan bỏ túi thêm một giải thưởng VB100   ( 05/2010 )

eScan đã chiến thắng trong các thử nghiệm so sánh của VB100   ( 02/2010 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu một số tổ chức kiểm định các sản phẩm chống virus uy tín trên thế giới

 

Virus Bulletin ( VB100 )

AV Comparatives